|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   GA
 Udskriv   
GA   GE's gode råd
 Udskriv   
GA   GA's aktiviteter
 Udskriv   
GA   Generelt

Hvad er CSR

Samfundsansvar er virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske, miljø- og klimamæssige forhold, hvilket vil sige aktiviteter, der ligger ud over lovgivningen. Man arbejder således ikke med CSR ved bare at overholde loven. 

Der er forskellige definitioner af samfundsansvar, men nogle af de centrale elementer er: 

·        At skabe fælles og langsigtet værdi for virksomheden og samfundet.

·        Virksomhedens frivillige indsats på de miljømæssige, sociale og etiske områder.

·        At virksomheden er lydhør over for sine interessenters krav og forventninger.

·        At virksomheden er åben og transparent omkring sin CSR indsats. 

 

CSR vinder hastigt frem overalt i verden. I Skandinavien har mange virksomheder arbejdet med området i mange år, og England er måske det sted i verden, hvor udviklingen er kommet længst. Men også i Europa, Kina, Rusland og Brasillien bliver CSR i stadig stigende grad noget, som virksomheder tager meget alvorligt - fordi det handler om forretning.

Samfundsansvar i Grønland

Samfundsansvar er både nyt og slet ikke nyt i Grønland. Begrebet er nyt, og det samme er tanken om at arbejde strategisk og systematisk med CSR. Men aktiviteter som medarbejdertrivsel, rummelighed og socialt engagement er på ingen måde nyt. Tværtimod er det noget, som grønlandske virksomheder har arbejdet med i mange år som en naturlig del af deres måde at tænke på.  

Men hvis samfundsansvar for alvor skal give forretningsmæssig mening, er det nødvendigt at arbejde bevidst og struktureret - og at få synliggjort, hvad virksomheden gør. CSR er ikke bare at gøre det, man har gjort hele tiden, og så kalde det noget andet. Det handler om at sikre, at vi gør det, der gør størst forskel for samfundet og mest gavn for virksomhedens forretning. Det er med andre ord vigtigt at finde ud af, hvad der er væsentligt. At synliggøre indsatsen betyder ikke, at man i store markedsføringskampagner skal fortælle, hvor god virksomheden er, men at man skal sørge for, at ens interessenter ved, hvordan man arbejder med samfundsansvar.  

At arbejde strategisk med CSR kan give en lang række fordele, fra bedre omdømme i lokalsamfundet over tiltrækning, fastholdelse og motivation af medarbejdere til lavere omkostninger, når energiforbrug, sygefravær og medarbejderomsætning falder. Hertil kommer en øget interesse fra en stabil kundekreds. Disse fordele er selvfølgelig afhængige af, hvad virksomheden arbejder med inden for CSR, og hvilke mål den har sat op. 

Derudover bringer de internationale virksomheder, der nu i stigende grad etablerer sig i Grønland, CSR med som krav til deres lokale leverandører. Stort set alle større, globale selskaber har omfattende CSR programmer, som de kræver, at deres leverandører efterlever.

 

Endelig er det i de grønlandske virksomheders interesse, at samfundet udvikler sig så positivt som muligt. I den forbindelse spiller virksomhederne en central rolle med deres kompetencer, ressourcer og indsats.

En international ramme for CSR arbejdet

En måde at arbejde på er at bruge FNs Global Compact som ramme. Global Compact er verdens største CSR initiativ med et meget stort antal virksomheder, som arbejder efter 10 principper. Det handler om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder (herunder arbejdsmiljø), miljø og klima samt anti-korruption - og giver en struktur for virksomhedens CSR arbejde. Samtidigt er det nemt at kommunikere til udenlandske kunder, fordi Global Compact er internationalt kendt. Selskaber som Dong Energy, Cairn, Alcoa, Statoil etc. har underskrevet FNs Global Compact. 

Man kan vælge at bruge Global Compact som inspiration - eller man kan tilslutte sig principperne. Vælger man det sidste, kræver det, at virksomheden hvert år rapporterer om sin CSR indsats til FN.  

 

Du kan læse mere om FNs Global Compact på www.globalcompact.org
 Udskriv   
GA   Publikationer
 Udskriv   
GA   Nyttige links
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40