|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Høring 2010

15. dec. 2010 10. jan. 2010
 Høring af forslag til Inatsisarlov om Børnetalsmand, Børneråd og Videnscenter om Børn og Unge 13. dec. 2010 23. dec. 2010
Høring vedr. ændring af renteloven m.f. 6. dec. 2010 29. dec. 2010
Høring vedr. ændring af lov om forbrugeraftaler  6. dec. 2010  29.dec. 2010 
Høring om ændring af købeloven 

6. dec. 2010 

29. dec. 2010 
Høring vedr forslag til Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte 26. nov 2010  23. dec. 2010 
Høring om Inatsisartut lov om post samt bekendtgørelse 15. nov 2010 22. dec. 2010
Udkast til lov om brugsret til sportsfiskeri i ørredførende elve. 23. nov 2010 22. dec. 2010 
Høring af Inatsisartutlov om visse spil 13. aug. 2010 10. sep. 2010
Høring om Frekvensplan 2010 m.v. - Grønland 16. juli 2010 23. aug. 2010
Høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om fiskeri 19. juli 2010 20. aug. 2010
Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer i havet vest for Grønland (VVM og VSB) 2 01. juli 2010 11. aug. 2010
Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil 19. juli 2010  02. aug. 2010 
Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer 19. juli 2010 02. aug. 2010
Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat 19. juli 2010 02. aug. 2010
Inatsisartutlov om afgift på produkter til energifremstilling 19. juli 2010  02. aug. 2010 
Høring om aktivering af ledige igennem indhandlingssted i Nuuk 07. juli 2010 23. juli 2010
Høring om beskyttelse af miljøet 31. maj 2010 30. juni 2010
Høring: Forslag til lov om folkehøjskoler 31. maj 2010  
Høring vedrørende  Redegørelse om  tarifstruktur for el, vand og varme 18. maj 2010 30. juni 2010 
Høring af forslag til inatsisartutlov om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje 18. maj 2010 23. juni 2010
Høring om den kommunale styrelse 03. maj 2010 14. juni 2010
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) 30.mar. 2010 17. maj 2010
Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer i havet vest for Grønland 05. mar. 2010 21. apr. 2010

Høring vedrørende redegørelse om kommunerne

30. mar. 2010 20. apr. 2010
Høring: Alkoholpolitik - Kommuneqarfik Sermersooq 25. mar. 2010 8. apr. 2010
Høring af ændringsforslag til Inatsisartutforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. 01. mar. 2010 19. mar. 2010
Høring vedr. indhandling af stenbidderrogn. 16. feb. 2010 25. feb. 2010
Høring af kulturmindeloven 27. jan. 2010 24. feb. 2010
Nalunaq Gold Mine 22. jan. 2010 17. feb. 2010
Høring af forslag til Inatsisartutforordning om radio- og tv-virksomhed 20. jan. 2010 16. feb. 2010
Høring af forslag til landstingslov om pligt til at indhente børneattest 20. jan. 2010 16. feb. 2010
Høring af forslag til inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om socialpædagoguddannelsen 14. jan. 2010 16. feb. 2010
Høring: nyt ændringsforslag til lov om slædehunde mv. 19. jan. 2010 15. feb. 2010
Høring af ændringsforslag til landstingslov om ind- for udførsel af varer. 12. jan. 2010 10. feb. 2010
Inatsisartutlov om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer 07. jan. 2010 10.feb. 2010
Forslag til ændring af lov om forvaltning af skatter med tilhørende bemærkninger 07. jan. 2010 10. feb. 2010
Høring: Forslag til Grønlands strategi for geografisk information 2010-2015 30. dec. 2009 10. feb. 2010
Ændring af indk.skattelov 2010 07. jan. 2009 10. feb. 2010
Høring af forslag til bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. 05. jan. 2010 09. feb. 2010
Forslag til Inatsisartutlov om byggeri i høring 21. dec. 2009 05. feb. 2010
Inatsisartut lov om ændring af landstingsforordning om Post 04. dec. 2009 04. feb. 2010
Førtidspension 22. dec. 2009 25. jan. 2010

Ønske om ophævelse af landingspligtige hellefisk.

21. jan. 2010 22. jan. 2010
Høring vedr. brugerbetaling 21. jan. 2010 22. jan. 2010
Høring vedr. ny bekendtgørelse om orlov ved plejeanbringelse af et barn 14. dec. 2009 20. jan. 2010
Høring af forslag om boligadministrative virksomheder 03. dec. 2009 14. jan. 2010

 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40