|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Høring 2011

Forhøjelse af kvorter for krabbefiskeri 1. dec 2011 2. dec 2011
Høringsbrev om anorning af ændring af lov om Sikkerhed til søs 09. nov. 2011 16. dec. 2011
Høring om udkast til bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland 2012 01. nov. 2011 22. nov. 2011
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) af visse anlæg 03. nov. 2011 21. nov. 2011
Høring vedrørende revision af bifangstbekendtgørelse 18. okt. 2011 01. nov. 2011
Høring vedrørende fastsættelse af TAC for rejer 2012 principper    
Høring vedrørende fastsættelse af TAC'er for 2012 22. sep. 2011 06. okt. 2011
Høring fra Inatsisartuts fiskeriudvalg om ændring af fiskeriloven

1. sep
2011

23. sep.2011
Høring vedrørende rapport om returemballage 29. juli 2011 19. sep. 2011
Høring af udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fisk og fiskevarer m.v. i Grønland 22. aug. 2011 14. sep. 2011

Høring vedrørende forslag til lov om boligfinansiering

01. juli 2011 12. sep. 2011
Høring af forslag til ændring af Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold 03. aug. 2011 07. sep. 2011
Høring, National IKT-Strategi 25. juli 2011 05. sep. 2011

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om sikkerhed og sundhed på mobile offshoreanlæg i forbindels med offshore kulbrinteaktiviteter i Grønland

05. juli 2011 05. sep. 2011
Høring af forslag til ændring af rejeafgiftsloven 29. juli 2011 02. sep. 2011
Høring af udkast til vedtægt om hyrekørsel i Kommuneqarfik Sermersooq 04. aug. 2011 26. aug. 2011
Høring om antallet af licenser til hyrekørsel i Kommuneqarfik Sermersooq, harmonisering af takstpriser ctr. individuelle takster for byerne i kommunen, og fastlæggelse af takstpriser 04. aug. 2011 26. aug. 2011
Høring vedr. redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i selvstyreejede aktieselskaber 05. aug. 2011 23. aug. 2011
Udkast til ny bekendtgørelse om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger 03. aug. 2011 20. aug. 2011
Høring vedrørende bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af fangster 05. juli 2011 19. aug. 2011
Høring af Børne- og ungestrategien 06. juni 2011 15. aug. 2011
Høring Ny Erhvervsfremmestruktur 05. aug. 2011 12. aug. 2011
Offentlig høring af miljøvurdering, 2D Seismik NØ Grønland ved TGS Nopec
GA's høringssvar
14. juli 2011 10. aug. 2011

Høring om forslag til Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven) 

31. maj 2011 09. aug. 2011
Høring: lov om råstoffond 25. juli 2011 07. aug. 2011
Høring om forslag til lov om Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S 17. juni 2011 08. aug. 2011
Offentlig høring af miljøvurdering (VVM), vedrørende indsamling af 2D seismiske data i høj opløsning (2D HRS) på op til 12 steder i Baffin Bugt og den vestlige del af Melville Bugt, Vestgrønland.
GA's Høringssvar
06. juli 2011 02. aug. 2011
Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland 01. juni 2011 01. aug. 2011
Høring af udkast til nye retningslinier for tildeling af spilleautomattilladelser i Kommuneqarfik Sermersooq 29. juni 2011 25. juli 2011
Råstofdirektoratet har 30. maj 2011 lagt forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om ikke kommerciel indsamling og udførelse af mineraler på høringsportalen. 31. maj 2011 01. juli 2011
Høring af forslag til Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse 26. maj 2011 29. juni 2011
Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd har ansøgt om godkendelse af indsamling af 3D seismik i licensblok nr. 2008/13 og 2008/47, Sydgrønland
GA's høringssvar
01. juni 2011 27. juni 2011
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren 17. maj 2011 24. juni 2011
Høring om ændring af regler for brætter i Grønland 01. juni 2011 22. juni 2011
Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd har ansøgt om godkendelse af indsamling af 3D seismik i licensblok nr. 2011/13 (”Pitu”), Baffin Bugt, Nordvestgrønland
GA's høringssvar
01. juni 2011 20. juni 2011
Høring af bemandingsbekendtgørelse 18. maj 2011 14. juni 2011
07. juni 2011 14. juni 2011
Høring om udkast til ny Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet 18. marts 2011 6. maj 2011  
Høring: Forslag til Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2011 om kommunale ejendomsselskaber 25. marts 2011 29. april 2011

Høring om
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D

25. marts 2011 01. april 2011
25. april 2011
Høring af bekendtgørelse om ind- og udførsel af varer 28. marts 2011 18. april 2011
Olieefterforskningsboringer 2011  04. marts 2011 15. april 2011
Høring - koncentration af kystradioekspeditionen i Grønland 03. feb. 2011 11. marts 2011

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

16. feb. 2011 25. marts 2011
Lovforslag om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs 8. feb. 2011 14. feb. 2011
Høring af forslag til inatsisatut lov om ændring af landtingslov om ind- og udførsel af varer 20. dec. 2010 11. jan. 2011
15. dec. 2010 10. jan. 2011

 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40