|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Høringer 2014 - Arkiv

Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist
Høring om fordeling af loddekvote 2014/2015 bent@ga.gl 13. oktober 2014 17. oktober 2014
Høring om udkast til bekendtgørelse om gebyrer i forbindelsen med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland 2015 klausen@ga.gl 7. oktober 2014 3. november 2014
Høring om forslag til Inatsisartutbeslutning om ændringer af kongelig anordning af CPR-lov klausen@ga.gl 29. september 2014 3. november 2014
Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning vedr. ligestillingsforhold klausen@ga.gl 26. september 2014 ??
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om eksamener ved erhversuddannelserne klausen@ga.gl 11. september 2014 ??
Høring af national plan for vederlagsfri misbrugsbehandling klausen@ga.gl 12. august 2014 14. september 2014
Høring over forslag til 3 bekendgørelser i medfør af konkurrenceloven klausen@ga.gl 21. august 18. september
Høring af bekendtgørele om specialundervisning klausen@ga.gl 19.august 2014 23.september 2014
Høring af lokaleplaner for Qaasuitsup Kommunia klausen@ga.gl 1. august 2014 15. september 2014
Høring af forslag til lov om fødevarer og zoonoser klausen@ga.gl 25. juli 2014 5. september 2014
Høring: PCB-vejledning og handlingsplan klausen@ga.gl 25. juli 2014 5. september 2014
Høring - Beskæftigelsesstrategi 2014-2017 "Et land et arbejdsmarked" klausen@ga.gl 20. juni 2014 25. august 2014
Høring af rapport om skibsfart og klimaforandringer klausen@ga.gl 4. juli 2014 19. august 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Geo Survey Greenland (GSG loven) klausen@ga.gl 24. juni 2014 14. august 2014
Høring om ændring af landstingslov om fiskeri klausen@ga.gl 16. juli 2014 13. august 2014
Høring af forslag til Kommunetillæg nr. 2 for delområdeplan for område UPV1603-B02 (Ny havn i Aappilattoq) klausen@ga.gl 7. juli 2014 18. august 2014
Høring af ændring af fiskerifinansieringspuljeloven  klausen@ga.gl 11. juli 2014 11. august 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af råstofloven klausen@ga.gl 13. juni 2014  18. august 2014
Høring om tiltrædelse om ILO konventioner klausen@ga.gl 9.juli 2014 15. august 2014
Høring af forslag om at tiltræde en ændring af lov for Grønland for visse spil klausen@ga.gl 27. juni 204 1. august 2014
ILO høringer  klausen@ga.gl 22. april 2014 28. juli 2014
Høring af forslag til ændring af lov om menneskerettighedsråd klausen@ga.gl 16.juni 2014 18. juli 2014
Høring af udkast til Inatsisartutlov om gasanlæg, gasmaterial og om autorisation klausen@ga.gl 13. juni 2014 18. juli 2014
Høring af forslag til ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri af hellefisk bent@ga.gl 19. juni 2014 10. juli 2014
Høring af forslag om ændring af havneafgiftsloven klausen@ga.gl 23. juni 2014 10. juli 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om indkomstskat  klausen@ga.gl 23. juni 2014 9. juli 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om museumsvæsenet klausen@ga.gl 12. juni 2014 17. juli 2014
Høring om udkast til Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet klausen@ga.gl 13. juni 2014 18. juli 2014
Høring af forslag om ændring af hellefiskafgiftsloven   13. juni 2014 18. juli 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov n. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. klausen@ga.gl 11. juni 2014 15. august 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om job-, vejlednings-, og opkvalificeringscentre klausen@ga.gl 11. juni 2014 15. august 2014
Høring af tre lovforslag klausen@ga.gl 11. juni 2014 16. juli 2014
Høring af forslag til Inatsisartulov om førtidspension klausen@ga.gl 10. juni 2014 11. juli 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx af 2014 om arkivvæsen klausen@ga.gl 3. juni 2014 8. juli 2014
Høring af forslag om ændring af budgetloven klausen@ga.gl 6.juni 2014 11.juli 2014
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest klausen@ga.gl 30.maj 2014 4. juni 2014
Høring af affaldsanlægssektorplan klausen@ga.gl 27. maj 2014 8. juli 2014
Høring om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2014 om skattemæssige afskrivninger med videre klausen@ga.gl 20. maj 2014 24. juni 2014
Høring af forslag til lov om udlændinges adgang til Grønland (storskalaprojekter) dan@ga.gl 8. maj 2014 16. maj 2014
Høring om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx. af xx.xx 2014 om licens og kvoter til fiskeri bent@ga.gl 14. April 2014 15. Maj 2014
Høring om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x.xx 2014 om ind -og udførsel af varer klausen@ga.gl 29. april 2014 14. maj 2014
Høring om Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) dan@ga.gl April 2014 5. maj 2014
Høring om Redegørelse om forhold vedr. omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab klausen@ga.gl 2. april 2014 6. maj 2014
Høring af Digitaliseringsstrategi 2014 - 2017 dan@ga.gl 28. marts 2014 5. maj 2014
Høring om bek. om tilskudsformer og tilskudsbetingelser vedr. fordeling af midler fra visse spil klausen@ga.gl 10. april 2014 19. maj 2014
Høring om indsendelse af fiskerioplysninger bent@ga.gl 12. februar 2014 12. marts 2014
Høring om strategi- og handlingsplan - Paaseqatigiissa   11. februar 3. marts 2014
Høring om kulturstrategi klausen@ga.gl 27. januar 2014 24. februar 2014
Høring om Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi klausen@ga.gl 22. januar 2014 18. februar 2014
Høring om oprettelses- og anlægslov til Sikuki Nuuk Harbour A/S klausen@ga.gl 8. januar 2014 12. februar 2014
Høring om arbejdsskadesikring klausen@ga.gl 3. februar 2014 10. februar 2014
Høring om Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 dan@ga.gl - 7. februar 2014
Høring om ændringsforslag til  planlov dan@ga.gl 18. dec. 2013 31. jan. 2014
Høring om bortskaffelse af latrin og spildevand bent@ga.gl  3. dec. 2013 22. jan. 2014
Høring om konkurrenceloven klausen@ga.gl 23. dec. 2013 20. jan. 2014
Høring om forslag til inatsisartutlov om vandkraft dan@ga.gl 16. dec. 2013 17. jan. 2014
Høring om forslag til inatsisartutlov om markedsføring og mærkning klausen@ga.gl 11. dec. 2013 10. jan. 2014
Høring om ændringsforslag til råstofloven bent@ga.gl 9. dec. 2013 8. jan. 2014
Høring om forslag til forvaltning af skatter dan@ga.gl 4. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om bibliotekslov forslag klausen@ga.gl 11. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om afgift på motorkøretøjer dan@ga.gl 9. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om ændring af afgift på hellefisk i det havgående fiskeri bent@ga.gl 9. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om ændring af indkomstskat dan@ga.gl 9. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring af forslag om radio- & tv-virksomhed dan@ga.gl 9. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om ændring af fiskeriloven bent@ga.gl  6. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om Arbejdsmarkedsydelse klausen@ga.gl 5. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om Grønlands Råd for menneskerettigheder klausen@ga.gl 4. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring: Lov om arbejdsformidling klausen@ga.gl 4. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om havne

dan@ga.gl

02. dec. 2013 6. jan. 2014
Høring om ændring af gymnasieloven klausen@ga.gl 6. dec. 2013 3. jan. 2014
Høring om ændringer af råstoffonden klausen@ga.gl 4. dec. 2013 3. jan. 2014
Høring om turismekoncession klausen@ga.gl 2. dec. 2013 3. jan. 2014
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40