|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Høringer i 2016

Strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Baffin Bugt, Nordvestgrønland

tyt@ga.gl 22. november 20. december
Høring af Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse klausen@ga.gl 16. november 14. december
Høring af udkast til Inatsisartutlov om misbrug klausen@ga.gl 4. november 10. december
Høring af LSO om TAC for visse arter 2017 bent@ga.gl 11. november 25. november
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om Landslægeemehedets virke klausen@ga.gl 18. oktober 23. november
Sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af personopslysninger klausen@ga.gl 7. november 22. november
Bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark klausen@ga.gl 7. oktober 11. november
Forvaltningsplan for rejer ved vest Grønland bent@ga.gl 10. oktober 14. november
Hastehøring vedrørende kystnært fiskeri efter hellefisk i Uummannaq og i Ilulissat for indeværende kvoteår - overførsel af kvoter bent@ga.gl 4. november 7. november
Høring - Udkast til Vejledning om Sproganvendelse i Markedsføring  klausen@ga.gl 6. oktober  4. november
Bekendtgørelse om grænsekontrol mv. for Grønland Bent@ga.gl 6. oktober  20. oktober
Lov om kommunerne og selvstyrets budgetter og regnskaber Lars@ga.gl 16. september  30. september
Bekendtgørelse om tilskud til lokal radio og TV-virksomhed

Lars@ga.gl

26. september 31. oktober 
Redegørelse om gæld og gældsafvikling  lars@ga.gl 27. september 18. oktober
Bekendtgørelse om enkeltfag på gymnaialt niveau Klausen@ga.gl 8. september 14. oktober
Forvaltningsplan for hellefisk i vestgrønland bent@ga.gl 1. september 4. oktober
Høring af bekendtgørelse om uddannelsesstøtte klausen@ga.gl 22. august 26. september
Høring af lov om den kommunale struktur klausen@ga.gl 24. august 7. september
Høring af bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Klausen@ga.gl 22. august 26. september
Høring af lov om den kommunale struktur Klausen@ga.gl 24. august 7. september
Høring af landsplanredegørelse 2016 tyt@ga.gl 24. juni 2016 25. juli 2016
Høring af rapportering på ILO-Konvention om unge menesker natarbejde lars@ga.gl 22. juli 2016 4. august 2016
Høring af lov om arbejdsmiljø og arbejdsskadessikring Klausen@ga.gl 12. juli 2016 1. august 2016
Høring af beslutningsforslag til udtalelse om ændring af lov om visse spil klausen@ga.gl 28. juni 2016 29. juli 2016
Høring årsregnskabs- og bogføringslov klausen@ga.gl 22. juni 2016 22.juli 2016
Høring vedr. ændring af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens klausen@ga.gl 1. juni 2016 11. juli 2016
Høring af forslag til Inatsisartutlov o ændring landstingslov om forvaltning af skatter klausen@ga.gl 26. maj 2016 7. juli 2016
Høring af forslag til: Inatsisartutlov om landstingslov om ændring af indkomstskat klausen@ga.gl 6. juni 2016 4. juli 2016
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af langstingsforordning  om KNI A/S  klausen@ga.gl 6. juni 2016 4. juli 2016
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskeri bent@ga.gl 28. juni 2016 1. juli 2016
Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland klausen@ga.gl 6. juni 2016 1. juli 2016
Høring af forslag ti Inatsisartutlov om mediestøtte klausen@ga.gl 26. april 2016 30. juni 2016
Høring over forslag til Inatsisartutlov om  etablering og drift af besøgscentret og turistanlæg klausen@ga.gl 31. maj 2016 28. juni 2016
Høring af forslag til Inatsisartutlov om kommunale ejendomsselskab  klausen@ga.gl 24. maj 2016 28. juni 2016
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond  klausen@ga.gl  24. maj 2016  28. juni 2016
Høring over: Forslag til Inatsisartutlov om ændring Landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland klausen@ga.gl 27. maj 2016 27. juni 2016
Høring af lovforslag til Inatsisartutlov om samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter klausen@ga.gl 27. maj 2016 27. maj 2016
Høring vedr. Selvstyrets bekendtgørelse om arkivalier klausen@ga.gl 7. marts 2016 23. juni 2016
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen klausen@ga.gl 18. maj 2016 23. juni 2016
Forslag til: Inatsisartutlov  om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister klausen@ga.gl 20. maj 2016 21. juni 2016

Høring over Forslag til bekendtgørelse  om handel, import og eksport af uslebne diamanter 

klausen@ga.gl 20. maj 2016 17. juni 2016
Høring om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold klausen@ga.gl 13. maj 2016 17. juni 2016
Offentlig høring af udkast til forslag til ændring af råstofloven klausen@ga.gl 13. maj 2016 17. juni 2016
Offentlig høring af udkast til forslag til lov om Geosurvey Kalaallit Nunaanni klausen@ga.gl 5. maj 2016 10. juni 2016
Høring vedr.  ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger  bent@ga.gl 20. maj 2016 10. juni 2016
 Anordning af lov om natur- og miljøklagenævn  lars@ga.gl  16. marts  27. april
Lov om alkoholholdige drikke klausen@ga.gl 28. april 3. juni
Bekendtgørelse om ind- og udførsel lars@ga.gl   19. april 27. april
Bekendtgørelse om afgiftfri indførsel af varer  lars@ga.gl 1. april 9. maj
Lovforslag om havmiljøet bent@ga.gl 26. februar 27. april
Bekendtgørelse om driftstilskud til landsdækkende trykte medier lars@ga.gl 18. marts 22. april
Bekendtgørelse om autorisation af liturgi lars@ga.gl 3. marts 15. marts
Bekendtgørelse om erhvervsfremmed lars@ga.gl 4. marts 1. april
Bemandingsbekendtgørelsen bent@ga.gl 18. februar 4. marts
Licensbekendtgørelsen bent@.ga.gl 18. februar 26. februar
Lov om eksportkontrol lars@ga.gl 5. februar  2. marts
Lov om kontrol med udnyttelse af nukleart materiale lars@ga.gl 5. februar 2. marts
Lov om afgift på hellefisk og visse palagiske art bent@ga.gl 27. januar  5. februar
Lov om arbejdsskadessikring lars@ga.gl 27. januar 25. februar
Lov om genetiske ressourcer klausen@ga.gl 22. december 15 26. januar 16
 Inatsisartutlov om forvaltning af skatter  pedersen@ga.gl  11. januar  27. janaur
 Inatsisartutlov om budget og regnskab  tyt@ga.gl  11. januar  27. janaur
Bekendtgørelse om brugerbetaling for fiskerilicenskontrollen  bent@ga.gl  11. januar  19. januar 16
Lov om anmeldelser af fødsler, dødfald mv.  lars@ga.gl  9. december  12. januar 16
Lov om inførselsafgifter  lars@ga.gl  7. december  13. januar 16
Lov om anparts- og aktieselskaber  lars@ga.gl  7. december  23. januar 16
Lov om uddannelsesstøtte  klausen@ga.gl  7. december   8. januar 16
Lov om erhvervsfremme  lars@ga.gl  4. december   8. januar 16
Ramsarbekendtgørelsen  lars@ga.gl  4. december  5. februar 16
Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser  klausen@ga.gl  4. december   8. januar 16
Lov om besøgscentre og turistanlæg  klausen@ga.gl  2.december  6. januar 16
Landtingslov om indkomstskat  klausen@ga.gl  3. december  13.januar 16
3 bekendtgørelse til konkurrenceloven  lars@ga.gl  3. december  8. januar 16
Inatsisartutlov om idræt og motion  klausen@ga.gl  16. december  20. januar 16
Inatsisartut om testning af euforiserende stoffer  lars@ga.gl  1. december   6. januar 16
Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed  klausen@ga.gl  17. december  21. januar 16
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40