|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Høringer i 2015

 

Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist
Lov om anmeldelser af fødsler, dødfald mv.  lars@ga.gl  9. december  12. januar 16
Lov om inførselsafgifter  lars@ga.gl  7. december  13. januar 16
Lov om anparts- og aktieselskaber  lars@ga.gl  7. december  23. januar 16
Lov om uddannelsesstøtte  klausen@ga.gl  7. december   8. januar 16
Lov om erhvervsfremme  lars@ga.gl  4. december   8. januar 16
Ramsarbekendtgørelsen  lars@ga.gl  4. december  5. februar 16
Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser  klausen@ga.gl  4. december   8. januar 16
Lov om besøgscentre og turistanlæg  klausen@ga.gl  2.december  6. januar 16
Landtingslov om indkomstskat  klausen@ga.gl  3. december  13.januar 16
3 bekendtgørelse til konkurrenceloven  lars@ga.gl  3. december  8. januar 16
Inatsisartutlov om idræt og motion  klausen@ga.gl  16. december  20. januar 16
Inatsisartut om testning af euforiserende stoffer  lars@ga.gl  1. december   6. januar 16
Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed  klausen@ga.gl  17. december  21. januar 16
Bekendtgørelse om boligsikring  klausen@ga.gl  30. november   18. december
Bekendtgørelse om alderspension  klausen@ga.gl  30. november  18. december
Bilag 6 i MARPOL-konventionen klausen@ga.gl 12. november 16. december
Anordning om erhvervsdrivende fonde lars@ga.gl  17. november  22. december
Bekendtgørelse om byggesagsbehandling klausen@ga.gl  23. november  22. december
 Høring om behov for integratíonslov klausen@ga.gl  23. november  5. december
 Bekendtgørelse om gebyrer ifm anvendelse af radiofrekvenser i Grønland lars@ga.gl 8. november  2. december
Ændring af bilag til IBA for True North Gems tyt@ga.gl 15. oktober 26. oktober
TAC Rejer

bent@ga.gl

14. oktober 26. oktober
Udkast til bekendtgørelse om affald klausen@ga.gl 12. oktober 25. november
Høring af udkast til bkg. om skibes sikre sejlads og Bkg om lodsning mv. og bkg om lodseriers pligter klausen@ga.gl 6. oktober 2. november
Høring af meddelelse B skibes bygning og udstyr klausen@ga.gl 6. oktober 2. november
Ønsker til søopmåling klausen@ga.gl 6. oktober 26. oktober
Bkg om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytnig til USA klausen@ga.gl  25. september  30. oktober

Høring vedr. udkast til Selvstyrets bekendtgørelse om kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj

klausen@ga.gl 19. august 2015 1. oktober 2015
Udkast til ”Selvstyrets bekendtgørelse om kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj” i høring
GE´s bemærkninger til bekendtgørelsen
klausen@ga.gl 19. august 2015 1. oktober 2015

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 16 af 22. december 2011 om rapportering af indhandlinger og fiskeriprodukter.
GE´s bemærkninger til Bekendtgørelsen

bent@ga.gl 3. august 2015 3. september 2015
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om anden kulturarvsbeskyttelse af et kulturhistorisk område i Sydgrønland klausen@ga.gl 10. juni 2015 4. september 2015
Høring om udkast til bekendtgørelse om overførsel af bunkersprodukter mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium klausen@ga.gl 3. juli 2015 27. august 2015
Høring af forslag til Inatsisartutlov om aftaler om samfundsmæssig bæredygtighed (IBA-loven) klausen@ga.gl 29. juni 2015 5. august 2015
Høring om udkast til bekendtgørelse om udstyr i skibe med henblik på eventuelle bemærkninger klausen@ga.gl 6. juli 2015 1. august 2015
Høring af forslag til bekendtgørelse om medietilskud klausen@ga.gl 25. juni 2015 30. juli 2015
Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til: (Finansiellovgivning m.v.) klausen@ga.gl 9. juni 2015 15. juli 2015

Høring om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

klausen@ga.gl 26. maj 2015 1. juli 2015
Høring af lov om erhvervsmæssig aktivitet på søterritorium tyt@ga.gl   4. juni 2015  29. juni 2015
Høring af lov om ændring af lov om Grønlands Statistik  klausen@ga.gl  18. maj 2015  3. juli 2015
Høring af lov om job, vejledning og kompetencecentre klausen@ga.gl  2. juni 2015  7. august 2015
Høring af lov om indkomst skat og forvaltning af skatter  tyt@ga.gl   2. juni 2015  3. juli 2015
Høring af lov om afgift på hellefisk og makrel bent@ga.gl  2. juni 2015  6. juli 2015
Høring om frivelse af de danske grunddata i Grønland ved ikrafttrædelsen af kongelig anordning af Lov om Geodatastyrelsen, Lov nr. 1392, af 23.12.2012 klausen@ga.gl  26. maj 2015  1. juli 2015
Høring af Inatsisartutlov om fødevarer klausen@ga.gl  2. juni 2015  1. juli 2015
Høring af lov om bekæmpelse af zoonoser lars@ga.gl  29. maj 2015  1. juli 2015
Forslag til ændring af næringsloven klausen@ga.gl  29. maj 2015  30. jnui 2015
Hunde og katteloven klausen@ga.gl  29. maj 2015  1. juli 2015
Høring af principper for indsættelse af indhandlingsfartøj bent@ga.gl 17. juni 2015 19. juni 2015
Lov om mobilitetsfremmende ydelser klausen@ga.gl  18. maj 2015  22. juni 2015
Høring om anvendelse af jobportalen lars@ga.gl  18. maj 2015  22. juni 2015
Nye retningslinjer for udarbejdelse af VVM tyt@ga.gl   20. maj 2015  30. juni 2015
Høring af lov om alderspension klausen@ga.gl  20. maj 2015  24. juni 2015
Forslag til inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed lars@ga.gl  21. maj 2015  24. juni 2015
Høring Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse lars@ga.gl  26. maj 2015  30. juni 2015
Selvstyrets bekendtgørelse om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelse lars@ga.gl  26. maj 2015  30. maj 2015
Høring om ændring af CPR-lov  lars@ga.gl  27. maj 2015  30. juni 2015
Høring om Kgl. anordning om persondataloven lars@ga.gl  22. maj 2015  30. maj 2015
Redegørelse om smykkesten lars@ga.gl 19. maj 2015 10. juni 2015
Høring om revideret bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer klausen@ga.gl 29. maj 2015 22. juni 2015
Høring af ændring af gymnasieloven klausen@ga.gl 18. maj 2015 22. juni 2015
Høring angående Bkg om overførsle af bunkersprodukter klausen@ga.gl 22. april 2015 20. maj 2015
Beredskabsplan ved utilsigtede hændelser ved sprængninger klausen@ga.gl 29. april 2015 18. maj 2015
Lov om alkoholholdige drikke klausen@ga.gl 8. maj 2015 8 juni 2015
 Ændring af lov om finansiel virksomhed og andre love klausen@ga.gl  15. april 2015  8. maj 2015
Høring af Sermersooq planstrategi 2014 tyt@ga.gl 14. april 2015 25. maj 2015
Høring af Bkg om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri bent@ga.gl

10. april 2015

10. maj 2015
Høring af Hudson Resources' ansøgning om udnyttelse klausen@ga.gl 1. april 2015 29. maj 2015
Høring af kommissorier for Baffinlands omskibsaktiviteter klausen@ga.gl 1. april 2015 22. maj 2015
Høring til Sektorplan for Havne klausen@ga.gl 1. april 2015 8. maj 2015
Høring af lokaleplaner for Qaasuitsup Kommunia klausen@ga.gl 16.februar 2015 7.april 2015
Høring af forslag til bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider bent@ga.gl 13. marts 2015 1. april 2015
Høring af Vejledning til udarbejdelse af projektbeskrivelse ("scope of project") for offshore kulbrinteaktiviteter tyt@ga.gl 13.februar 2015 16.marts 2015
Høring om bibeholdelse af licenser ved ophugning af fartøj  klausen@ga.gl 6.februar 2015 13.marts 2015
Høring af ændring af fiskerifinansieringspuljeloven bent@ga.gl 6.februar 2015 13.marts 2015
Høring om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om mærkning af tobaksvarer lars@ga.gl 3. februar 2015 3. marts 2015
Høring af forslag til bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for Vejledningsrådet klausen@ga.gl 16. januar 2015 20. februar 2015
Høring om forslag til bekendtgørelse om brandvæsenernes personale klausen@ga.gl 16. januar 2015 20. februar 2015

Høring om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om merit og anden fritagelse for undervisningen på den gymnasiale uddannelse.

klausen@ga.gl 16. januar 2015 20. februar 2015
Høring om forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om eksamener ved erhvervsuddannelserne klausen@ga.gl 8. januar 2015 10. februar 2015
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring ad lov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder klausen@ga.gl 23. december 2014 20. januar 2015
Høring om forslag til Inatsisartutlov om markedsføring og mærkning lars@ga.gl 23. december 2014 15. januar 2015
Høring om TAC for de forskellige fiskearter i 2015  bent@ga.gl 18. december 2014 8. januar 2015
Høring om etablering af fabriksanlæg bent@ga.gl 19. december 2014 6. januar 2015
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40