|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Høring af lovforslag

 

 Titel

Kontaktperson Dato Høringsfrist
       
 Fiskeri loven bent@ga.gl  14.august 18.september
Evaluering af Whistelblower ordningen i Selvstyre klausen@ga.gl 8. august  4. september
Bekendtgørelser for Grønland udstedt i medfør af lov om erhvervsdrivende fonde, selskabsloven og årsregnskabsloven klausen@ga.gl 27.juli 21. august
Bekendtgørelse om statautoriserede og registrerede revisorerklæringer lars@ga.gl 7. juli 7. august
Hastehøring af fiskeriafgift bent@ga.gl 31. juli 1. august
To lovforslag om beskatning af kapitalafkast lars@ga.gl 11. juli  26. juli
Bekendtgørelse om Nationalparken klausen@ga.gl  27. juni 30. august
Lov kommunale boligselskaber Klausen@ga.gl 29. juni 29. juli 
Høring af ILO rapportering på konvention 19, 29 og105 klausen@ga.gl 18. juni 17. juli
Høring af ILO generel rapportering klausen@ga.gl 27. juni 18. juli
Høring af forslag til bekendtgørelse om ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområder for uddannelse klausen@ga.gl 15. juni 1. august
Høring af: Forslag til Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri bent@ga.gl 8. juni 13. juli
Høring af forslag til Inatsisartutlov om den skattemæssige behandling af fysiske personers gevinster og tab fra aktier m.v. visse værdipapirer lars@ga.gl 2. juni 10. juli
Høring af udkast til bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballavandstanke lars@ga.gl 29. maj 7. juli
Høring af 3 forslag til ændring af afgift på biler lars@ga.gl 31. maj  5. juli
Høring af udkast: Forslag til Inatsisartutlov om Ilanngaassivik - opkrævning af offentlige fordringer i Grønland klausen@ga.gl 31. maj  5. juli 

Høring af kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

lars@ga.gl 22. maj 26. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om den kommunale styrelse  klausen@ga.gl 11. maj  25. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond pedersen@ga.gl 18. maj  23. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om digital betalingsforvaltning lars@ga.gl 17. maj 21. juni
Høring af udkast til tre bekendtgørelser om arbejdsmiljø på Søfartsstyrelsens område klausen@ga.gl 23. marts 16. juni

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om mineralers salg, eksport, guidede ture, deponering konfirkation mv samt ansøgningsprocedurer og standardvilkår for småskalatilladelser

lars@ga.gl 19. maj 16. juni
Høring af udkast til Inatsisartutlov om telekommunikation og teleydelser klausen@ga.gl 10. maj 15. juni
Høring af lovforslag om ændring af lov om boligsikring i lejebolig klausen@ga.gl 18. maj 15. juni
Høring om ny lovgning vedr. bortfjernelse af skibe og vrag lars@ga.gl 10. maj 15. juni
Høring af forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension klausen@ga.gl 17. maj  15. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om andelsboliger klausen@ga.gl 9. maj  14. juni
Høring af forslag: Inatsisartutlov om boligfinansiering klausen@ga.gl 8. maj 13. juni
Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om elevstøtte klausen@ga.gl 9. maj 13. juni
Høring af: Forslag til tiltag for sprogområdet lars@ga.gl 23. maj 13. juni
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om folkeskolen klausen@ga.gl 8. maj 12. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om klage på det sociale område og ændring af Landstingsforordning om socialevæsenets styrelse og organisation klausen@ga.gl 5. maj 9. juni

Høring af forslag til ændring af landstingslov om Grønlands Statistik

klausen@ga.gl 5. maj 9. juni
Høring: Ændrigsforslag om overtagelse af udlejningsejendomme klausen@ga.gl 4. maj 9. juni
Høring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsfremme til landsbaserede erhverv klausen@ga.gl 2. maj  5. juni
Høring om ny lovgivning indenfor alkohol klausen@ga.gl 26. april 31. maj
Høring af udkast til ændring af bekendgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr klausen@ga.gl 24. april 24. maj
Høring på forslag til Selvstyrets bekendgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri lars@ga.gl 15. maj 19. maj
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland lars@ga.gl 12. april 16. maj
Høring vedr. udkast til en række oprydningsbekendtgørelser på Søfartsstyrelsens område bent@ga.gl 28. marts 30. april
Høring vedr. udkast til bekendgørelse for skibe der anvender ballastvand klausen@ga.gl 27. marts 28. april
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af konkurrenceloven og af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester lars@ga.gl 23. marts  27. april
Bekendtgørelse om udledning af spillevand og olie mv. bent@ga.gl 13. marts 19. april
Bekendtgørelse om fyrværkeri lars@ga.gl 6. marts  17. april
Bekendtgørelse om uddannelsesstøtte klausen@ga.gl 15. februar  22. marts 
Lov om ombudsmanden klausen@ga.gl 25. januar  11. marts

Høring:Forslag til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilnytning til udlandet

lars@ga.gl 23. februar 31. marts
Sektorplan for havne tyt@ga.gl  6. februar 20. marts 
Bekendtgørelse om gennemførelse af CRS lars@ga.gl 3. februar 31. marts 
Lov om Nunaoil klausen@ga.gl 28. februar 8. marts 
Hastehøring: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov afgift på hellefisk og på visse andre fiskearter bent@ga.gl 14. februar 17. februar
Lov om satsregulering klausen@ga.gl 13. januar 15. februar 
Lov om forvaltningen af skatter klausen@ga.gl 13. januar 15. februar 
Lov om indkomstskat klausen@ga.gl 13. januar 15. februar 
Kommuneplantillæg nr. 50 for Qaasuitsup Kommunia  klausen@ga.gl 30. december 13. februar 

Høring vedrørende Forslag til: inatsisartutlov om arbejdsmiljø

klausen@ga.gl 27. december 27. januar 
Udkast til Anordning im ikrafttræden af lov om offentlighed i foravaltningen for sager om grønlandske anliggender lars@ga.gl 23. december 30. januar 
Høring af forslag til Inatsisartutlov om Offentlig Digital Post lars@ga.gl 23. december 26. januar 
Høring af forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen klausen@ga.gl 19. december  24. januar 

Forslag til: Inatsisartutlov  om ændring af inatsisartutlov om næring

klausen@ga.gl 19. december 23. januar 
Høring af ændring af landstingsordning af revalidering  klausen@ga.gl 19. december 23. januar 
Høring af udkast til ændringsforslag til lov om leje af boliger (overtagelse af personalebolig) lars@ga.gl 19. december 8. februar 
Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om folkehøjskoler klausen@ga.gl 19. december 24. januar 2017

Supplerende høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn

klausen@ga.gl 14. december 13. januar 2017
Høring: Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hund og katte Lars@ga.gl 14. december 2016 8. januar 2017
       

Kontaktpersoner: Karsten Klausen: klausen@ga.gl Bent Sørensen: bent@ga.gl Lars Krogsgaard-Jensen: lars@ga.gl 

 Udskriv   
GA   Generelt
 Udskriv   
GA   Høringsarkiv
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40