|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Bidragssats til AES stiger

Nuuk den 4. juli 2017

Nyhed fra Tekniq´s nyhedsmail af 4. juli 2017

Bestyrelsen hos Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES) har netop fastlagt virksomhedernes bidragssats til AES for 2018. På el- og vvs-området stiger bidraget med 37 procent.

Alle virksomheder med ansat personale skal betale AES-bidrag, som går til erstatning til medarbejdere, der får en erhvervssygdom. AES fastsætter hvert år satserne for virksomhedernes bidrag ud fra de seneste års udbetalte erstatninger og antal ansatte i de enkelte branchegrupper.

AES-bestyrelsen har på sit møde den 7. juni 2017 vedtaget næste års satser. På el- og vvs-området er stigningen på 37 procent, mens stigningen i bidragssatsen for alle brancher i gennemsnit ligger på cirka 20 procent i forhold til 2017.

Årsager til stigningen

Den gennemsnitlige stigning på cirka 20 procent skyldes i al væsentlighed tre forhold: For det første overgangen til pay-as-you-go, som medfører stigende årlige bidrag, indtil ordningen er fuldt indfaset i omkring 2020. Pay-as-you-go-ordningen betyder, at der ikke afsættes midler til opbygning af hensættelser, og at årets bidrag skal dække årets udgifter.

For det andet forventes en stigning i erstatningsudbetalinger i 2018 på grund af en ekstraordinær afvikling af sagspukler i 2017 af ”gamle” erhvervssygdomssager anmeldt før 2014 (den såkaldte Indsats ETAB).

For det tredje er sagsbehandlingen i AES ved at nærme sig et normalt niveau efter et par år med usædvanlig lav produktivitet.

Større stigning på el- og vvs-området

Den større stigning i bidragssats i enkelte brancher – heriblandt på el- og vvs-området - skyldes primært, at der er behov for at udligne tidligere underskud og at øge reserverne inden for disse brancher. 

 

Det gælder også for TEKNIQs område, hvor bidragssatsen har været for lav i årene op til 2016. Herudover vil der være en betydelig bunkeafvikling i sagsbehandlingen i AES i 2017 og 2018. Resultatet for TEKNIQs brancheundergruppe forventes desuden at være negativt ultimo 2017 på trods af en relativ stor bidragsstigning for 2017. Alt i alt medfører det, at bidragssatsen for 2018 stiger til 37 %.

 

 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40