|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   GA mappe
 Udskriv   
GA   Brancheudvalget for Bygningshåndværkere

Brancheudvalget har følgende målsætninger for dets virksomhed:

  • Udvalget arbejder målrettet på at få de offentlige udbydere af bygge- og anlægsarbejder til at fastsætte og overholde klare betingelser for udbud og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, således at der skabes grundlag for lige konkurrencevilkår i markedet.
  • Udvalget arbejder for en konstruktiv dialog mellem byggeriets parter for at sikre en optimal planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsopgaverne med henblik på at fremme beskæftigelsen og samtidig gennem en sæsonafstemt byggerytme opnå den bedst mulige kapacitetsudnyttelse, der kan bidrage til at effektivisere og billiggøre byggeriet til gavn for samfundsøkonomien. Det er samtidig udvalgets opfattelse, at en fornuftig byggetakt, der minimerer de forcerede arbejdsprocesser vil styrke kompetenceudviklingen inden for håndværksfagene og samtidig bedre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægssektoren.
  • Udvalget skal ligeledes være garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.
  • Udvalget vil styrke samarbejdet med Dansk Byggeri, således at GA´s medlemmer får mulighed for bredspektret og kvalificeret vejlednings- og rådgivningstilbud af såvel faglig som kommerciel art.

Er der konkrete emner, som medlemsvirksomheder finder relevante for brancheudvalgets virksomhed og som ønskes taget op, kan sekretær Karsten Lyberth-Klausen kontaktes på e-mail: klausen@ga.gl

Formand:
Preben Kold Larsen
Permagreen Grønland A/S
Postboks 220, 3900 Nuuk
Telefon: 48 59 15
Telefax: 32 45 99
e-mail: pkl@permagreen.gl

Knud Andersen
Sanassisoq ApS
Postboks 644, 3952 Ilulissat
Telefon: 54 11 59
Telefax: 92 14 70
e-mail: 
sannassisoq@greennet.gl

Karl Jensen
KJ Greenland A/S 
Box 402, 3952 Ilulissat
Telefon: 58 33 80
e-mail: karl@kj.gl

Ib Lennert Olsen
Nanortalik tømrer og snedkerforretning
Postboks 109, 3922 Nanortalik
Telefon: 61 33 86
Telefax: 61 32 69
e-mail:
nicoh@greennet.gl

Ole Sørensen
Lasø A/S 
Postboks 52, 3962 Upernavik
telefon: 96 14 69
Fax: 96 14 16
e-mail: upernavik@lasoe.gl

Suppleant:
Jørgen Madsen
EMJ & Atcon Greenland A/S 
Box 130, 3900 Nuuk
Telefon: 53 54 95
e-mail: jorn@emj.gl

 

 

 Udskriv   
GA   Orienteringer fra brancheudvalget
 Udskriv   
GA   Nyttige links
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40