|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   GA mappe
 Udskriv   
GA   Brancheudvalg for El & VVS

 
  • Etablering af en autorisationsordning for VVS-branchen på linie med den autorisationsordninger, der i dag er gældende på EL-området. Den nye ordning skal sikre, at skabes et synligt og klart regelsæt på VVS-området omkring materialeanvendelse og installationer. Arbejdet med den nye ordning foregår i tæt samarbejde med Nukissiorfiit og Departementet for Erhverv 
 
  • Udvalget forsøger samtidig i samarbejde med Jern og Metalskolen i Nuuk og andre relevante myndigheder, at få belyst efteruddannelsesbehovet blandt branchens medlemsvirksomheder med henblik på at få etableret relevante efteruddannelseskurser, der til stadighed kan ajourføre branchens knowhow med den nyeste viden og teknologi med henblik på en fortsat effektivisering af byggeriet og samtidig en øget sikkerhed for såvel forbrugere som medarbejdere.
 
  • Udvalget er i lighed med GA's øvrige brancheudvalg garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.

 

 

Kommentarer, ønsker til kurser eller andre emner, som ønskes taget op i brancheudvalget kan kontakte Lars Krogsgaard-Jensen på e-mail: lars@ga.gl

Formand:
Ib Kristiansen
Grønlands VVS ApS
Boks 237, 3900 Nuuk
Telefon: 32 58 33 
Telefax: 4´32 41 60
e-mail: cowboy@greennet.gl
Karsten Friis Laursen
El-Installationsfirma KFL
Postboks 1414, 3900 Nuuk
Telefon: 32 51 01
Telefax: 32 72 38
e-mail: friisel@greennet.gl
John Nielsen
Nan VVS ApS
Blikkenslagermester
Boks 68, 3922 Nanortalik
Telefon: 61 34 95
Telefax: 61 31 95
e-mail:
nanvvs@greennet.gl

Jan Kristensen
Nanoq Køl ApS
Telefon: 32 74 00
Telefax: 32 66 14
e-mail: jan@nanoqkoel.gl

Lars Løvendahl
Brøndum A/S
Telefon:
Fax:
e-mail: lal@brondum.gl
 
 

 

 Udskriv   
GA   Orienteringer fra brancheudvalget
 Udskriv   
GA   Nyttige links
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40