|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Referat nr. 2

Medlemmerne:

Helge Tang (HT)
Erik Bjerregaard (EB)
Anders Stenbakken (AS) afbud – Mads Skifte deltog i stedet (MS)
Anette Lings (AL) (Afbud)
Søren Lyberth (SL)
 
Sekretær
Karsten Klausen
 
 
Referat fra brancheudvalgsmødet i BHRT
30. marts 2011
 
 
Fællesmøde med INULI´s bestyrelse den 29. marts kl. 16.30 til ca. 18.00 på Hotel Hans Egede
 
 
BHRT møde den 30. marts kl. 16.00 til ca. 20.00 på Hotel Hans Egede
 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.
 
 1. Opfølgning på referat fra 23. januar i Maniitsoq
·         De nye konferenceregler skal tages op på næste klassifikationsnævnsmøde. De skal sendes ud til medlemmerne med anmodning om bemærkninger.
·         Vejledning om kopimøbler skal ligges ud på hjemmesiden når det er afklaret om brugen af kopimøbler er lovligt på hotelværelserne
 
 1. Orientering fra GTE (AS)
MS gennemgik GTE´s nye hjemmeside og orienterede om GTE´s aktiviteter.
 
 1. Rekruttering af arbejdskraft ude fra
GA har indstillet til Departementet for erhverv og arbejdsmarked at reglerne for rekruttering skal ændres således at virksomheder kan blive forhåndsgodkendt når de har overenskomst. Dette er stillet som krav i forhold til at GA kan acceptere at der rekrutteres billig arbejdskraft til eksempelvis Alcoa.
 
 1. Hotel klassifikation – nye konferenceklassifikationskrav
Se under opfølgning på referat.
 
 1. Emballageloven – Handelsbranchen og BHRT
Det blev besluttet, at Handelsbranchen og BHRT skal samarbejde om, at få emballagebekendtgørelsen ophævet.
 
 1. Uddannelse og kurser
  1. Styrelsen af brancheskolerne
Der nu valg bestyrelser for alle brancherne, men som det er bekendt var der kampvalg til bestyrelsen for INUILI og det 4 – 4, hvorefter dette blev forelagt styrelseschef Mikael Kristensen, der besluttede, at der så skulle trækkes lod, hvilket fladt ud til fordel for Ujoorsi fra SIK.
  
  1. Behov for kurser
Der var efterspørgsel efter kurser. Cafeteria- og kantineassistenten blev på Bestyrelsesmødet på INUILI ændret til caterassistent, således at navnet også signalerer at de kan bruges inden for råstofområdet.
 
 1. Næste møde
Det blev aftalt at næste møde holdes i forbindelse med Klassifikationsnævnsmøde i Sisimiut, den 6. – 7. juni.
 
 1. Eventuelt
Der ingen ting til eventuelt.
 
 
 
Med venlig hilsen
P.f.v.
 
 
 
Karsten Klausen
Sekretariatschef
 
 
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40