|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   GA Mappe
 Udskriv   
GA   Brancheudvalget for Råstof og Entreprenører

Brancheudvalget har følgende målsætninger for dets virksomhed:

 

  • Udvalget arbejder for, at det offentlige får tilrettelagt en smidig, langsigtet planlægning og afvikling af bygge- og anlægsopgaverne med henblik på en hensigtsmæssig menneskelig og teknisk kapacitetsudnyttelse, der kan dæmpe omkostningsniveauet og dermed bidrage til en styrkelse af økonomien i den enkelte virksomhed og samfundet generelt. Ligeledes vil en langsigtet planlægning samtidig kunne bidrage til udvalgets målsætning om at øge tilgangen af lærlinge som led i en generel erhvervsmæssig kompetenceudvikling, der er en erkendt forudsætning for indførelsen af selvstyre.

 

  • Brancheudvalget er endvidere garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer - fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.

 

  • Samtidig arbejder brancheudvalget for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og lønmodtagere med henblik på at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet - såvel overenskomstmæssigt som arbejdsmiljømæssigt.


Er der konkrete emner, som medlemsvirksomhederne finder relevante for Brancheudvalgets virksomhed og som ønskes taget op, kan sekretær Brian Buus Pedersen kontaktes på e-mail: pedersen@ga.gl

 

Formand:
Kupik Vendersee Kleist
Tanbreez Mining Greenland A/S
Boks 1805, 3900 Nuuk 
Telefon:  31 54 46
e-mail:kvk
@ggnuuk.gl

Timo M. Abrahamsen
Nuuk Entreprenøren A/S
Boks 1704, 3900 Nuuk
Telefon: 32 32 00
Telefax: 32 14 70
e-mail:
neas@greennet.gl

Lars Kristian Madsen
Polar Entreprise ApS
Postboks 3930, 3011 Sisimiut
Telefon: 86 59 73
Telefax: 86 60 73
e-mail: lkm@pe.gl

Martin B Shalmi
Xploration Service Greenland ApS
Boks 456, 3900 Nuuk 
Telefon: 32 99 33 
Telefax: 31 18 34 
e-mail:martin
@xs.gl

Rasmus C. Rasmussen
60 North Greenland ApS
Boks 199, 3920 Qaqortoq
Telefon:  64 31 87
Telefax:  64 32 87
e-mail: rasmusr@vrinvest.gl

 

 

 

Suppleant: Niels "Nuka" Meinel, GNC ApS, Nuuk 

 

 Udskriv   
GA   Orienteringer fra brancheudvalget
 Udskriv   
GA   Nyttige links
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40