Søg
februar 18, 2020
   Minimer

HTX

Det Tekniske Gymnasium/HTX i Sisimiut er det eneste af sin slags i Grønland. Det adskiller sig fra det almene gymnasium både med hensyn til indhold og pædagogik. På Teknisk Gymnasium gør vi meget ud af at arbejde med forskellige underisningsformer og arbejder meget med projektorienteret undervisning.
Det Tekniske Gymnasium/HTX er først og fremmest et tilbud til unge med interesse i de naturvidenskabelige fag, der søger en uddannelse indenfor naturvidenskabelige og tekniske områder. Den tekniske gymnasieuddannelse giver direkte adgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Men uddannelsen kan også bruges til at komme ind på mange andre studier fx lærerseminariet, sygeplejerskolen osv. Du kan læse mere om uddannelsens formål og opbygningen i reformen. Hent reform her


Fag i Teknisk Gymnasium/HTX

Gymnasieuddannelsen er tre-årig og understøtter specielt de tekniske fag og naturfagene (fysik, kemi, biologi). På uddannelsens sidste år vælger du indenfor faget teknik A mellem 'Byggeri og energi' og 'Råstof, natur og miljø'. Det er også valgfrit om du ønsker at tage matematik på A niveau på 3.år.
Her kan du se hvilke fag der undervises i og på hvilket år. 

 

Fag
1.år
2.år
3.år
Dansk (A)
x
x
x
Grønlandsk (A)
x
x
x
Engelsk (B)
x
x
x
Matematik (B)
x
x
 
Matematik (A)valgfag
 
 
x
Naturfag (fysik/kemi/biologi)
x
 
 
Teknologi (B)
x
x
 
Teknikfag (A)*
 
 
x
Fysik (B)
 
x
x
Kemi (B)
 
x
 
Biologi (C)
 
x
 
Samfundsfag (C)
 
x
 
* her skal du vælge mellem 'Byggerri og energi' og 'Råstof, natur og miljø'

Optagelse på Teknisk Gymnasium
Som på alle andre ungdomsuddannelser skal du søge om optagelse i starten af martsmåned. Hvert år optager teknisk gymnasium ca. 3 hold på uddannelsen. Eleverne kommer fra hele Grønland og derfor bor de fleste på et af skolens kollegier og lever tæt sammen i dagligdagen. Læs mere om kollegierne her.

Læs mere på http://www.sanilin.gl/

Udskriv