|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut

GA    Velkommen
 Udskriv   
GA   Konferencer

12. -14. april 2016
ARTEK Event
Tid og sted: ARTEK event 2016 foregår d. 12.-14. april 2016 i Sisimiut.
Læs konferenceposter
For yderligere oplysninger og registrering læs her

9.-10. maj 2017
Future Greenland

 Udskriv   
GA   Kurser

Kursus den 7.-9. juni
Personalejura på hotel Sisimiut
Se kursusbeskrivelse HER

Kursus den 14. og 15. juni
Til den ansvarlige for KVALITET/MILJØ/ARBEJDSMILJØ/CSR!
DNVGL arrangerer kursus der giver et overblik og forståelse af de nye standarder ISO 9001 og 14001 og et grundigt kendskab til de værktøjer og auditprincipper, der skal anvendes til intern audit

Tilmelding og kursusbeskrivelse finder du HER

Kursus dato fastsættes senere
Styrk din virksomheds effektivitet
Kurset gennemføres af Center for Ledelse

Læs mere om kursusbeskrivelsen HER

Hartmanns Academy udbyder
Livsfarlig ledelse - Tid til forandring den 19. september på HHE
Følg mig - En fælles mission den 4. april 2017

Se hvem oplægsholderne er og det i nærmere om indhold HER

GE’s byggelederuddannelse modul 1

Grundlæggende ledelse er udsat til senere i 2016.  
Ønsker om deltagelse sendes til
kristiansen@ga.gl

Modul 2 i GE´s byggelederuddannelse
Byggepladsstyring forventes afholdt senere på året
GE vil gerne have forhåndstilkendegivelse om deltagelse.

Ønsker om deltagelse sendes til kristiansen@ga.gl

Overbygningsmodulerne på GE´s byggelederuddannelse afholdes i efteråret 2016

Kursus i projekteringsledelse og kursus i forhandlings teknik
GE vil gerne have forhåndstilkendegivelse om deltagelse.
Se kort beskrivelse 
HER
Ønsker om deltagelse sendes til 
kristiansen@ga.gl

 Udskriv   
GA   Aurora
 Udskriv   
GA   GA's erhvervsmagasin
 Udskriv   
GA   Valg til Inatsisartut
 Udskriv   
GA   Partnerskab om bæredygtighed

Nuuk, den 20. april

Hotel Arctic i Ilulissat er i denne uge ramme om et nordisk netværksmøde for Global Compact. Overskriften er ”Partnerships for Sustainability”, og de 70 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Grønland er klar til at diskutere bæredygtighed og se eksempler på vellykkede partnerskaber mellem det offentlige, private virksomheder og NGO’er.

CSR Greenland er vært for konferencen. Blandt de grønlandske talere på konferencen er Maliina Abelsen og professor Minik Rosing. Desuden taler GE’s direktør, Brian Buus Pedersen, som er formand for CSR Greenland.

Blandt de udenlandske talere er den britiske professor Laura J. Spence. Volvo Group vil fortælle om bilkoncernens samarbejde med Verdensnaturfonden, og Carlsberg taler om at gøre bæredygtighed til et tema for kunderne. Fra medicinalkoncernen Novo Nordisk kommer vicedirektør Susanne Stormer og taler om rapportering om bæredygtighed. Øvrige talere og workshopværter kommer fra WWF Verdensnaturfonden, Copenhagen Business School (CBS), Pandora, Danfoss og Kongsberg Group.

Af Erik Holmsgaard mail: erik@ga.gl

 Udskriv   
GA   Jobportalen

Nuuk, den 13. april

Jobportalen starter op her den 1. april 2016, hvorefter alle de stillinger, som er omfattet af ”Lov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland”, jf. http://lovgivning.gl/lov?rid={4A9A8F73-839E-428C-B004-A515468B4603}, skal slås op på jobportalen, www.suli.gl.

Der skal besvares en del spørgsmål og udfyldes en del felter i forbindelse med et opslag på jobportalen. Der har til dato bl.a. skulle udfyldes et felt, hvori der blev spurgt: ”Hvorledes er stillingen søgt besat af lokal arbejdskraft”?

Dette felt er fjernet af den ene grund, at man kan søge om tilladelsen til at rekruttere udefrakommende arbejdskraft samtidig med, at man har slået jobannoncen op på jobportalen. Da det må forventes, at de fleste arbejdsgivere vil gøre dette for at udvide feltet af ansøgere mest muligt og derved gøre ansættelsesprocedure nemmere og kortere, er det nævnte felt nu blevet slettet.

Selvom alle arbejdsgivere ønsker lokal eller regional arbejdskraft ansat, så er der ingen pligt til efter den nævnte lov først at søge efter lokal arbejdskraft, før man søger om tilladelse til at rekruttere udefrakommende arbejdskraft.

 

Nærmere oplysninger ved Lars Krogsgaard-Jensen lars@ga.gl

 Udskriv   
GA   Mangler din virksomhed penge til vækst

 

Nuuk, den 6. april 

Har din virksomhed brug for penge til fx at udvide forretningen, investere i nye maskiner eller til at gennemføre et ejerskifte? Og kan din bank ikke komme med hele finansieringen. Så kom og hør, hvordan Vækstfonden kan hjælpe dig. Hans Jørgen Østergaard, erhvervskundedirektør i Vækstfonden, fortæller om de mange muligheder for finansiering via Vækstfonden.

Vækstfonden er statens finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Arrangementet finder sted i Grønlands Erhvervs sekretariat på Jens Kreutzmannip Aqqutaa 3 onsdag den 13. april fra kl. 16.30 til 18.00.

Tilmelding til Thomas ”Tyt” Mogensen på tyt@ga.gl eller på telefon 363722 / 523858

 

 

 Udskriv   
GA   Ny strategi skal strømline beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen

Nuuk, den 10. februar 2016

Naalakkersuisut med naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel og udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq i spidsen har nu søsat det største enkeltprojekt i arbejdsmarkedsreformen. Det betyder, at der skal etableres job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre (JVO-centre) i alle byer i løbet af 2016.

I de nye JVO-centre skal al viden om uddannelse og arbejdsmarked samles, så den jobsøgende får en bedre og mere målrettet hjælp til at finde job. Ressourcer, som er afsat til borgerne ude i kommunerne, skal udnyttes bedre, og unødig administration skal undgås, påpeger Vittus Qujaukitsoq. Derfor lægges arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit sammen. Alle arbejdsgange skal strømlines og standardiseres, så borgerne behandles ens over hele landet.

Arbejdsløse og unge, der endnu ikke har haft et arbejde eller ikke er begyndt på en uddannelse, kan på det lokale JVO-center få hjælp til at planlægge, hvordan de kan komme i arbejde eller påbegynde en uddannelse.

 

JVO-centrenes formål er at understøtte arbejdsmarkedet og samle kompetencerne for at kunne hjælpe både arbejdsløse og unge, som endnu hverken har haft arbejde eller er gået i gang med en uddannelse. Desuden skal centrene hjælpe øvrige ledige med opkvalificering og styrkelse af den enkeltes kompetencer med det mål at få et job. 

 Udskriv   
GA   Hotelstars Union

Nuuk den 5. februar

De grønlandske hoteller bliver pr. 1.1.16 en del af den fælleseuropæiske ordning, Hotelstars Union. I Grønland sker hotelklassifikation i et samarbejde mellem Grønlands Erhverv, Visit Greenland og HORESTA.

HORESTA udfører også hotelklassifikationen på Færøerne og Danmark, og i alt klassificerer HORESTA ca. 320 hoteller.

Hotelstars Union betyder, at de klassificerede hoteller kan sammenlignes med tilsvarende hoteller i 15 andre lande, bl.a. Tyskland, Sverige og Schweiz. Og det er en fordel for hotellernes markedsføring og drift, lyder det fra Christoffer Susé, relationschef i HORESTA.

For nærmere oplysning kan Karsten Lyberth-Klausen kontaktes - klausen@ga.gl

Læs hele pressemeddelelsen fra Visit Greenland og Grønlands Erhverv HER

 Udskriv   
GA   ”Vi vinder når vi vågner”

Nuuk, den 27. januar 2016

Mange taler om erhvervsudvikling som en nødvendig forudsætning for vækst. Uden succes i den private sektor og i virksomhederne bliver vi nemlig ikke rige nok til at betale de store regninger, som politikerne udskriver for at give vælgerne den velfærd og tryghed, som de vil have. Men det er fortsat krav om endnu mere udbygning af velfærden, der dominerer den politiske dagsorden. Skabelse af nye indtægter gennem reel vækst trænges altid i baggrunden, for det er en meget sværere opgave at løse, og der er ikke mange stemmer i upopulære beslutninger og reformer.

 

Brian Buus Pedersen, direktør, Grønlands Erhverv

Læs hele kronikken HER

 Udskriv   
GA   Arktiske studier er nyttige for erhvervslivet

Nuuk, den 25. januar

Grønlands Erhverv, der repræsenterer flere end 500 store og små erhvervsvirksomheder og langt den overvejende del af Grønlands erhvervsmæssige omsætning, beklager beslutningen om et midlertidigt stop for nye studerende på Eskimologi-studiet på Københavns Universitet.

Arktis er et af klodens geopolitiske brændpunkter, som internationale investorer og virksomheder indtænker i deres strategiske udviklingsplaner. Virksomheder og investorer baserer i høj grad deres aktiviteter på tilgængelig viden og aktuelle forskningsresultater – og ikke mindst på højt uddannede Arktis-kyndige medarbejdere. 

Læs artiklen HER

 Udskriv   
GA   Nedtælling til DM i Skills

20. jan 2016

Den 4. - 6. februar løber DM i Skills af stablen.

DM i Skills er et stort danmarksmesterskab for eleverne på erhvervsuddannelserne.

Her kan de besøgende opleve de dygtigste unge fra en lang række fag, og der vil være mulighed også selv at prøve kræfter med forskellige håndværk.

Fra vores branche deltager både kokke-, cater, smørrebrøds- og tjenerfaget.

Det er 6. gang, at SkillsDenmark afholder mesterskabet og kårer landets bedste erhvervsuddannelseselever fra en lang række af fag. Mesterskabet giver dermed de unge deltagere en unik mulighed for at vise deres faglige færdigheder.

SkillsDenmark er også den danske organisation, der sender unge danske lærlinge og elever af sted til de store internationale konkurrencer WorldSkills og EuroSkills.

Mesterskabet, der i år afvikles i Fredericia i Messe C er åben for alle - og det er gratis at komme ind.

Læs mere om DM i Skills.

Se brochure om "Hvad er DM i Skills"

 Udskriv   
GA   Vejledning om ferie og feriegodtgørelse

Nuuk, den 11. januar 2016

Det nye ferieår nærmer sig, og erfaringen viser, at en kort gennemgang af ferielovens regler om udbetaling af feriegodgørelse vil være hensigtsmæssigt.

På denne baggrund skal sekretariatet erindre om, at der ligger en skrivelse fra selvstyret om udbetaling af feriegodtgørelse til studerende og til arbejdssøgende. Skrivelsen finder du HER

Endvidere har sekretariatet udarbejdet en kort generel vejledning om ferieloven hovedprincipper. Vejledningen finder du HER

Ferielove finder du HER

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf 321500, mail: klausen@ga.gl eller lars@ga.gl

 

 Udskriv   
GA   Mulighed for kortlægning og monitorering fra fotofly i Grønland

Nuuk, den 20. januar 2016

Grønlands Erhverv fremsender på vegne af Asiaq mulighed medlemmerne at købe tid til fotofly.

"Jeg tillader mig at skrive om et projekt, som måske kan have interesse.

Den kommende sommer 2016, planlægger Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, at ajourføre grundkortene over byerne Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Maniitsoq ved hjælp af fotografering fra et fotofly, i perioden fra 15. juli til 31. august. Opgaven udbydes i licitation henover vinteren, hvorefter der vælges en leverandør.

Der er en fast omkostning ved at få et fotofly fra dets base i udlandet til Grønland. Ved at dele denne udgift mellem flere interessenter, kan den enkelte virksomhed eller organisation spare på omkostningerne ved en eventuel fotoflyvningsmission.

Asiaq vil derfor give mulighed for, at andre kan benytte det samme fotofly til kortlægning eller til anden monitorering af områder over land og hav i Grønland til eget brug.

Omkostningen ved transportflyvningen til Grønland deles mellem Asiaq og de virksomheder og organisationer der benytter flyet. Selve udgiften for kortlægningen afholdes af jer selv.

Hvis jeres virksomhed eller organisation er interesseret i at benytte fotoflyet i samarbejde med Asiaq den kommende sommer, er I velkomne til at kontakte mig senest den 31. januar 2016.

Fotoflyvning benyttes til at dække et større geografisk område i en høj nøjagtighed. 

Hvis der ønskes kortlægning over et mindre område, kan Asiaq desuden foretage fotoflyvning og kortlægning med egen drone. Kortlægning med drone er velegnet til mindre geografiske områder.

Ønskes en kortlægning af et stort geografisk område i en mindre nøjagtighed, kan Asiaq udføre dette på baggrund af satellitbilleder.

Hvis kortlægning på baggrund af drone eller satellit har interesse, er I også velkommen til at kontakte mig.

Inuulluaqqusillunga/Venlig hilsen/Kind regards

Jens Gottlieb
Kartograf/Cartographer

Grønlands Forundersøgelser
Qatserisut 8, 3900 Nuuk, Grønland
Kontor telefon: +299 34 88 79
Mobil telefon: +299 58 02 62
E-mail: jgo@asiaq.gl - Internet: www.asiaq.gl
Find Asiaq på kort: tryk her"

 Udskriv   
GA   Sag fra Ligebehandlingsnævnet i Danmark

Nuuk den 8. januar

Ligebehandlingsnævnet i Danmark har i en sag tilkendt en kommende far en forholdsvis stor erstatning, kr. 175.000, svarende til 9 måneders løn, i et tilfælde, hvor manden blev afskediget under sin hustrus graviditet.

Ifølge den grønlandske Ligebehandlingslov § 11 må en arbejdsgiver ”ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption, eller fordi……”. Ligestillings-/ligebehandlingslovgivningen er langt fra enslydende Grønland og Danmark imellem, men den nævnte bestemmelse i den grønlandske Ligebehandlingslov er en tilsvarende i den danske lovgivning, der blev anvendt af Ligebehandlingsnævnet.

Det interessante i afgørelsen er, at den kommende far pr. e-mail havde orienteret sin arbejdsplads om, at sin hustrus graviditet.

Mindre end en måned senere blev han opsagt med begrundelse i besparelser i virksomheden. Virksomheden kunne dokumentere, at der var behov for besparelser på grund af nedgang i salget. Men virksomheden kunne IKKE bevise, at beslutningen om, at det netop var den kommende far, der skulle opsiges, ikke havde noget at gøre med, at han snart skulle være far.

Sagen viser, at § 11 i den grønlandske Ligebehandlingslov også omfatter kommende fædre, og at hvis en mand, som står foran at skulle blive far, afskediges i en virksomhed, som kender til det kommende faderskab, så vil virksomheden skulle bevise, at afskedigelsen IKKE var begrundet i hustruens graviditet. Det, selvom der kan være andre årsager til at afskedige den kommende far. Dette er meget svært at bevise, og man bør derfor være varsom med at afskedige kommende fædre, da det som vist kan blive dyrt.

 

 

 Udskriv   
GA   PAS PÅ - Falske mails

Nuuk, den 4. januar 2016

Til orientering skal det oplyses, at der i øjeblikket udsendes nogle mails, sendt fra PostNord AB, som i ét tilfælde har tilkendegivet, at modtageren ”har uforløste pakken”.

Mailene er skrevet på et meget dårligt dansk og ”truer” bl.a. med at opkræve et gebyr for at holde en pakke, som skulle være modtaget i PostNord. Der kan ikke afvises, at andre mails fra PostNord AB måtte have et andet indhold end ovenfor nævnt, men alle mails skulle ifølge Post Danmark være falske og være skrevet på et meget dårligt dansk.

Post Danmark oplyser, når man kontakter dem telefonisk (+45 7070 7030), at der er tale om en falsk mail, som modtageren skal slette. Man skal IKKE åbne de links, der måtte være i mailen.

 Udskriv   
GA   Julehilsen fra Grønlands Erhverv

 Udskriv   
GA   TAC for forskellige arter 2016

Nuuk, den 25. november

Naalakkersuisut vedtog i går den 24. november TAC-2016 for de forskellige arter.

Hellefisk
Naalakkersuisut har besluttet, at hellefiskekvoterne for 2016 til forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten skal forblive det samme som i år.

9.500 tons i forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq, og 9.200 tons i forvaltningsområde Diskobugten.

Derudover er der fastsat en ekstra kvote i hvert af de tre forvaltningsområder på 100 tons som kan indhandles af fritidsfiskere til ræklinge produktion.

Torsk
I det kystnære fiskeri efter torsk har Naalakkersuisut fastsat en kvote på 25.000 tons i lighed med 2015. Størrelsen på kvoten begrundes med stabilitet i fiskeriet samt beskæftigelseshensyn, idet al den torsk, der fiskes, landes til videre behandling på land. Rådgivningen var på 12.379 tons. 
Yderligere blev der fastsat en kvote på 1.000 tons, som kan indhandles af fritidsfiskere.

Den havgående torskekvote i Østgrønland og Sydgrønland er 16.000 tons, hvilket er 2.000 tons lavere end i år. Årsagen er at de biologiske surveys i efteråret 2015 viste et lille fald i biomassen.

Den havgående forsøgskvote for torsk i Vestgrønland vil først fastsættes efter at årets fiskeri er evalueret. Selskaberne, der har deltaget i dette fiskeri skal indsende en evaluering af fiskeriet til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Det forventes at Naalakkersuisut senere i år vil beslutte hvorledes det havgående forsøgsfiskeri efter torsk i Vestgrønland skal gennemføres.

Du kan se TAC-2016 HER

 Udskriv   
GA   Netværksmøder

18. november

Martin Sandy Shalmi gennemfører på vegne af Selvstyre netværksmøder i følgende byer:

·         Lørdag 21. november Networking i Qaqortoq med individuel rådgivning den 22. november

·         Tirsdag 24. november Networking i Sisimiut med individuel rådgivning den 25. november

·         Fredag 27. november Networking i Ilulissat med individuel rådgivning den 28. november

·         Mandag 30. november Networking i Nuuk med individuel rådgivning den 1. december

Der bliver gennemgået case stories fra Canada og Grønland og der vil være mulighed for individuel rådgivning. Der bliver sørget for at få de relevante licenshavere fra nærområdet til at deltage.

Se også vedhæftede.

 

Tilmelding sker til martin@greenlandpetroleum.com eller til pfb@kisserup.com

 Udskriv   
GA   Hellefiskeafgift

Pressemeddelelse fra KNAPK og Grønlands Erhverv af 10. november 2015.

Fiskerirådet mener generelt, at Naalakkersuisuts fremgangsmåde med afgiftsbelægning af hellefiskefiskeriet har været en rodet proces, hvilket kunne have været undgået ved en tidligere dialog med fiskeriets parter.

Læs hele pressemeddelesen HER

 Udskriv   
GA   Jobportalen

Nuuk, den 10. november

Grønlands Erhverv deltog i en præsentation af Jobportalen den 5. ds., hvor portalen blev introduceret for indbudte.

Jobportalen blev præsenteret i relation til, hvad arbejdsgivere og arbejdstagere skal foretage sig i forbindelse med stillinger, omfattet af lov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

Jobportalen kommer til at ligge på sitet ”suli.gl”, hvilket er under opbygning.

Suli.gl er ved at blive rullet ud i Narsaq og muligvis en by mere, hvilket der ikke er taget stilling til endnu, her i november 2015 på forsøgsbasis. På grundlag af de tilbagemeldinger, man får fra Narsaq og den evt. anden by, vil jobportalen blive igangsat primo december 2015 i hele Grønland.

Da lovændringen for så vidt angår pligten til at slå stillinger, der er omfattet af den nævnte lov, op på jobportalen, træder i kraft den 1. januar 2016, vil alle arbejdsgivere have pligt til at slå stillinger, der er omfattet af loven om regulering af arbejdskraftstilgangen i Grønland, op på jobportalen fra og med den 1. januar 2016 under forudsætning af, at suli.gl er oppe at køre pr. denne dato.

Adgangen til suli.gl bliver givet primo december. I denne forbindelse vil der også blive udsendt information om jobportalen, herunder om login oplysninger. Denne information vil blive lagt på GE´s hjemmeside, når den foreligger.

For nærmere oplysninger kan der rettes henvendelse til Lars Krogsgaard-Jensen 
36 37 12 eller lars@ga.gl

 Udskriv   
GA   PDAC 2016

Nuuk den 4. november

Kære medlem                   

Invitation til Grønlands Erhverv og Arctic Cluster of Raw Materials tur til PDAC minekonference i Toron

Igen i marts 2016 vil Grønlands Erhverv (GE) i samarbejde med Arctic Cluster of Raw Materiales(ACRM) og det danske konsulat i Toronto arrangerer en tur til Toronto i forbindelse med afholdes af PDAC konferencen.  PDAC konferencen afholdes fra den 6-9. marts 2016 in Metro Toronto Convention Centre. Grønland Erhverv og ACRM har i 2016 valg at køre med et lidt mindre program end tidligere år, det skyldes dels at flere deltager i evalueringen fra sidste år ønskede mere tid til at gå rundt på messen og dels at vi forventer, en letter reduceret antal deltager i år grundet at PDAC falder samtidig med Arctic Winter Games afholdelse i Nuuk.

Vi har i år 2016 slået os sammen med Råstofdepartementet om at afvikle Greenland Day, som bliver afholdt søndag den 6. marts i North building. Grønland Erhverv og ACRM glæder sig til dette kommende samarbejde med råstofdirektoratet for at fremme den grønlandske mine sektor.

Grønlands Erhverv har reserveret en antal værelser på Holiday Inn   og vil når der er overblik over tilmeldingerne indhente tilbud på rejser fra Grønland til Toronto.

Tilmelding på kan ske til undertegnede eller direkte til konsulatet i Toronto ved nedenstående adresse:

AMANDA LAPADAT

TRADE ADVISOR

DIRECT: +1 416 640 1662

MOBILE: +1 416 716 5212

EMAIL: amalap@um.dk

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

The Trade Council

ROYAL DANISH CONSULATE GENERAL

2 BLOOR STREET WEST, SUITE 2120
TORONTO, M4W 3E2, ON, CANADA

PHONE +1.416 962 5661 (EXT. 335)

HOMEPAGE: CANADA.UM.DK

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Thomas ”Tyt” Mogensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Mobil(e) +299 52 38 58

Direkte / Direct office +299 36 37 22

tyt@ga.glwww.ga.gl

 SE programmet HER

 Udskriv   
GA   GE på Facebook

 

 Udskriv   
GA   Medlemsdel
 Udskriv   
GA   Det sker i GA

Fra den 2. maj til den 10. maj
Hotelklassifikation

Se hvornår Peter Mathiasen fra HORESTA kommer forbi dit hotel eller konference.
Rejseplanen finder du 
HER

 Udskriv   
GA   Udbud
 Udskriv   
GA   Planlagte anlægsprojekter

Skriv til sekretariatet hvis det der er andre lister / oversigter, som du ønsker her

INI Håndværkerliste 

 Udskriv   
GA   Rapporter
 Udskriv   
GA   Kontakt

Sulisitsisut
Grønlands Erhverv

Jens Kreutzmannip Aqq. 3
Postboks 73
3900 Nuuk

Tel. 32 15 00
Fax. 32 43 40
ga@ga.gl

 Udskriv   
GA   Se alle GA's hjemmesider
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40