|  Log ind
  Søg/Ujaruk/Search
Kalaallisut
GA   Bly- og zinkminen i Maamorilik klar til at genåbne

Det grønlandske mineselskab Black Angel Mining A/S har nu som forventet afleveret en ansøgning om en tilladelse til at udvinde bly og zink i Den sorte Engel ved Maarmorilik. Det nyetablerede mineselskab er et datterselskab af det britiske efterforskningsselskab Angus & Ross plc. Produktionen planlægges igangsat inden årets udgang med en beskæftigelse på 110 medarbejdere, oplyser Hjemmestyrets Informationstjeneste i en pressemeddelelse.

Inden sommeren i år forventer Råstofdirektoratet at forelægge ansøgningen om en udnyttelsestilladelse for Det Grønlandsk/Danske Fællesråd vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland. Herefter er det op til landsstyret og regeringen at give den formelle tilladelse. re.
 
Selskabets ansøgning er ledsaget af et lønsomhedsstudie, der blandt andet omfatter tekniske og økonomiske beregninger, men også vurderinger af de geologiske, samfundsmæssige, miljømæssige og infrastrukturelle aspekter.
 
Selskabet har desuden gennemført den lovpligtige såkaldte ”Vurdering af Virkninger på Miljøet” eller VVM med det formål at sikre, at udvindingen foregår på en hensigtsmæssig måde med mindst mulige påvirkninger af det omkringliggende miljø.
 
I de kommende måneder skal Råstofdirektoratet sammen med selskabet gennemgå det omfattende materiale for at sikre, at projektet bliver miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt for Grønland.
 
Bly- og zinkminen, Den sorte Engel, der er beliggende nord for Nuussuaq-halvøen i Uummannaq kommune, lukkede den 25. juli 1990 efter 17 års produktion. Fund af de nye malmressourcer i området samt de seneste års stigninger i bly- og zinkpriserne samt ny teknologi er baggrunden for forventningen om, at det er rentabelt at genåbne minen.
 
Det britiske moderselskab til Black Angel Mining A/S, Angus & Ross plc, har igennem flere år efterforsket i Grønland. Den sorte Engel og de lovende omkringliggende forekomster er selskabets fokusområde.
 Udskriv   
Grønlands Arbejdsgiverforening  |  Jens Kreutzmannip Aqq. 3  |  Postbox 73  |  3900 Nuuk  |  Tel. 32 15 00  |  Fax. 32 43 40