Søg
november 16, 2019
   Minimer

NI-2

NI-2 Akademiuddannelsen er en to-årig merkantil videregående uddannelse, hvor den studerende skiftevis er på skoleophold og på praktikophold.

NI-2 Akademiuddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, hvor der for de teoretiske og praktiske moduler (oparbejdet ved virksomhedsforløbene) tildeles 60 ECTS point hver, således at der samlet tildeles 120 ECTS point for den toårige NI-2 Akademiuddannelse.  

Gennem hele NI-2 Akademiuddannelsen er der derfor et godt samspil med den studerendes praktikplads.

Gennemføres der kun dele af NI-2 Akademiuddannelsen tildeles der ECTS point for hvert fagmodul, hvor der har været afholdt eksamen.  

Hvert fagmodul udløser 10 ECTS point, og der er 6 fagmoduler i alt.

Der vælges ud fra tre specialeretninger:

  • International Handel og Markedsføring
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • IT 

International Handel og Markedsføring

Linien indeholder tre obligatoriske fag: Afsætning, Organisation, Markedsføring samt eet valgfag (feks. Erhvervsøkonomi, Logistik eller Statistik). Uddannelsen afsluttes med et Specialeforløb og et Afgangsprojekt. 

Økonomi og Ressourcestyring

Linien indeholder tre obligatoriske fag: Erhvervsøkonomi, Organisation, Ressourcestyring samt eet valgfag (feks. Statistik eller Logistik). Uddannelsen afsluttes med et Specialeforløb og et Afgangsprojekt.  

IT

Læs meget mere om IT linien her.  

Krav til optagelse

Optagelse på NI-2 Akademiuddannelsen kræver en gymnasial uddannelse eller en EVU-uddannelse med speciale i ØK/ADM-linien samt ansættelseskontrakt med et godkendt praktiksted.  

Ansøgere, der på nuværende tidspunkt er fastansat, bør drøfte mulighederne med den uddannelsesansvarlige i virksomheden.

Ansøgningsskema kan fåes ved henvendelse til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk eller Piareersarfik.  

Økonomi under uddannelsen

Den studerende modtager praktikløn under praktikophold efter gældende regler, og der kan udbetales uddannelsesstøtte under skoleophold, såfremt den studerende ikke modtager praktikløn i disse perioder.  

Fremtidsmuligheder 

Det overordnede formål med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører international handel og markedsføring (IHM-linien) eller økonomi og ressourcestyring (ØR-linien) i handels-, produktions- og servicevirksomheder - offentlige som private, nationalt som internationalt.

Med en NI-2 Akademiuddannelse kan der også være adgang til diplomuddannelserne, hvor der kan være mulighed for at starte på HD 2. del.  

Undervisningssted og -start  

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik.

Praktikophold kan foregå i hjembyen.  

Rejser i forbindelse med skift mellem skoleophold i Nuuk og praktikophold i hjemby betales af uddannelsessystemet.

Uddannelsen starter primo august - og ansøgningsfristen er d. 1. marts.

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk på tlf. 32 30 99 eller e-mail ninuuk[at]ninuuk[dot]gl.

Udskriv